Ceník

Aktuální ceník je k nahlédnutí v místě provozovny. Cenu Vámi požadované služby Vám sdělíme individuálně s ohledem na charakter zakázky. Na celkovou cenu zakázky má vliv zejména typ a rozsah prací (při velkém rozsahu možná sleva) a charakter terénu (přístupnost, zalesnění, apod.). Děkujeme za pochopení.

 

Orientační ceny:

geometrický plán: rozdělení pozemku (1 MJ, 100 m) - od 3.400,- Kč

                           vyznačení budovy (1 MJ, 100 m)   - od 3.400,- Kč

                           vyznačení věcného břemene (1 MJ, 100 m) - od 2.400,- Kč

vytyčení hranice pozemku (1 MJ, 100 m) - od 3.600,- Kč

zaměření skutečného stavu stavby, inženýrské sítě (1 MJ, 100 m) - od 1.800,- Kč

vytyčení stavby (RD) - od 1.600,- Kč

polohopisný a výškopisný plán (1 ha) - od 3.400,- Kč

 

hodinová sazba - 450,- Kč

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH.